bgbiznes_compaby
 
 
   
   Информация за Фирмата
   Информация за Контакти

Фирма „НЕОТЕРМ”  ООД  е основана през 2004г., като предмет на дейността и е:

Проектиране, доставка и строителство на газопроводи , градски газопроводни мрежи , регулиращи и замерващи съоръжения, промишлена газификация , сградни и битови газопроводни , котелни и отоплителни инсталации. Изграждане на централна климатизация , вентилация ,термопомпи( вода – вода ; въздух – вода ) , съоръжения за пара , топла вода и нестандартно оборудване.

Доставка и сервиз на газови уреди за отопление,охлаждане, производство на санитарна топла вода и кухненски уреди на газ.

Фирмата осъществява дейността си на територията на цялата страна и в чужбина.

Фирмата притежава:УДОСТОВЕРЕНИЕ от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТЕРИОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧВСКИ НАДЗОР

За поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена  опасност :

  - парни и водогрейни котли; 
  - съдове работещи под налягане; 

  - тръбопроводи за вода, пара и гореща вода;
         - газопроводи;
         - промишлени и сградни газови инсталации и съоръжения към тях;
         - газови уреди за природен газ или втечнени въглеводородни газове.

УДОСТОВЕРЕНИЕ от КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

III гр. – строежи от енергийната инфраструктура;

 IV гр. – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда;

  V гр. -  отделни видове СМР съгласно Националната класификация на икономическата дейност

Име на фирма: Лице за контакти:
"Неотерм" ООД Бойчо Георгиев
Държава: Област:
България Ямбол
Град: Адрес:
Ямбол ул."Търговска"№16
Пощенски код : Телефон 1:
Пощенски код 046/66-13-83
Телефон 2 : Факс:
Телефон 2 Факс
Мобилен 1: Мобилен 2 :
0899 161 747 0878 262 744
Ел. поща 1 : Ел. поща 2:
neoterm@abv.bg Ел. поща 2
Уеб адрес 1: Уеб адрес 2:
www.neoterm.bgbiznes.com www.neoterm.eu
   
   
 
Начало / За нас / Контакти
Условия и Абонамент / Условия за реклама / Условия за ползване