bgbiznes_compaby
 
 
   
   Информация за Фирмата
   Информация за Контакти
"ИПС-Инженеринг" е учредено в град Казанлък на 18.12.1991 година, със собственици: Иван Петров Иванов, Петър Донев Курдов и Христо Стойнов Стойнов.
През 2002 година дружеството е преобразувано в Еднолично акционерно дружество"ИПС Инженеринг"ЕООД със собсвеници Иван Петров Иванов и Петър Иванов Петров.
   Фирмата развива инженерингова дейност в областта на строителството, топлофикацията, ВиК и газофикацията. "ИПС-Инженеринг" извършва проектиране и беэплатни консултации с клиентите.

Фирмата притежава:

Разрешително No 161 / 02.04.1998 г. на РИТН гр.Ст.Загора за:

   1.Проектиране, монтаж, ремонт, преустроиство и експертна оценка на парокотелни, отоплителни, кондензантни и водогрейни инсталации, топлинни абонатни станции, съдове с работно налягане до 1,6 Mpa, тръбопроводи от III-та и IV-та категория, газови съоръжения и инсталации.
   2.Монтаж, ремонт, преустройство и експертна оценка на парни и водогрейни котли, топлообменници, стационарни подемни машини, съоръжения и подкранови пътища.

Удостоверение No 95 от 14.04.2000г. на "ГАЗТЕК " АД за:

   1.Проектиране, монтаж, ремонт, реконструкция и сервиз на газови съоръжения и инсталации, работещи с природен газ по Наредба Nо3 и Nо4.

Лиценз за извършване на дейности в областта на електро и топлоенергетика Nо240/12.05.1998г. издаден от Kомитета по енергетика за:

   1.Проучване, проектиране и консултански работи по отоплителни инсталации, тръбопроводи за пара и гореща вода и съдове под налягане, промишлени парни и водогрейни котли.
   2.Монтаж, ремонт и реконструкция на отоплителни инсталации, тръбопроводи за пара и гореща вода и съдове под налягане, промишлени парни и водогрейни котли.

Лиценз за извършване на дейности в областта на енергетиката Nо240/02.05.1995г. издаден от Kомитета по енергетика за:

   1.Проектиране, монтаж и ремонт на тръбопроводи за пара и вода, отплителни инсталации, съдове под налягане, промишлени парни и битови водогрейни котли.Име на фирма: Лице за контакти:
"ИПС-Инженеринг" ООД Иван Иванов
Държава: Област:
България Стара Загора
Град: Адрес:
Казанлък ул."Преображение"4
Пощенски код : Телефон 1:
6100 0431/6-24-99
Телефон 2 : Факс:
Телефон 2 0431/6-24-99
Мобилен 1: Мобилен 2 :
0888 218 841 Мобилен 2
Ел. поща 1 : Ел. поща 2:
ips_ood@abv.bg Ел. поща 2
Уеб адрес 1: Уеб адрес 2:
www.ips.bgbiznes.com www.ipsbg.hit.bg
   
   Галерия Снимки
       
   
 
Начало / За нас / Контакти
Условия и Абонамент / Условия за реклама / Условия за ползване