bgbiznes_compaby
 
 
   
   Информация за Фирмата
   Информация за Контакти

Фирма „Хефест-Х” ЕООД е регистрирана и започва дейността си на 16.12.1999г. в гр. Козлодуй с основна дейност „Пожарна безопасност”

Управителя на фирмата 29 години е работил като ръководител в органите на „Пожарна безопасност” и вече 13 години  като основател и управител на фирмата. Обектите на фирмата са оборудвани изискваща се нормативно за да може да функционира дейността и.

Служителите са добре подготвени за изпълнение професионално на своите задължения.

Фирмата е една от първите и активни  членове на новосъздадената на национално ниво асоциация НБА „Пожарна и аварийна безопасност” от 2000 г. , като чрез нея членува и БСК (Българска стопанска камара).

До момента притежава всички основно изискващи се разрешителни за осъществяване на дейността си.

1.      Разрешение №84/07.03.2012 г.

2.      Свидетелство 008-1/02.06.2010 г.

3.      Удостоверение за завършен курс за сервизно обслужване на пожарогасители в академия МВР – факултет „ПБЗН”

Основните насоки в които работи фирмата са съгласно изискванията на нормативните документи.

1.      Изготвяне досиета по пожарна безопасност

2.      Изготвяне планове за евакуация

3.      Изготвяне схеми за евакуация

4.      Изготвяне анализ по ПБ на обектите относно моментното им състояние и изискващо се за пожарообезопасяването им.

5.      Извършва практично и теоретическо обучение на клиентите в офиса на фирмата и в обектите.

6.      Извършва доставка на почти цялата гама изискващо се пожарно оборудване.

7.      Извършва сервизно обслужване на пожарогасителните средства на клиентите от и до обектите им.

8.      На клиентите с договорни отношения услугите се извършват съгласно съвместния график и  с 10% отстъпка.

Фирмата от години е с договори със съседните общини извършва обслужване на обектите на територията на съответната община (детски заведения, училища, читалища, административни сгради, болници, хотели и др.).

Няколко години подред печели обществена поръчка за обслужване на част от обектите на АЕЦ Козлодуй.

 

 

Име на фирма: Лице за контакти:
"Хефест-Х" ЕООД Богомил Христов
Държава: Област:
България Враца
Град: Адрес:
Козлодуй ж.к.1, бл.10, офис 3
Пощенски код : Телефон 1:
Пощенски код 0973/8-00-43
Телефон 2 : Факс:
Телефон 2 0973/8-00-43
Мобилен 1: Мобилен 2 :
0886 930 339;08884 891 715 0884 891 652
Ел. поща 1 : Ел. поща 2:
hefest_bogomil@abv.bg Ел. поща 2
Уеб адрес 1: Уеб адрес 2:
www.hefest.bgbiznes.com Уеб адрес 2
   
   
 
Начало / За нас / Контакти
Условия и Абонамент / Условия за реклама / Условия за ползване