Информация за Фирмата Видяна: 6171
   Информация за Контакти

     

Фирмен профил

Търговско дружество “УСТРА – ХОЛДИНГ АД, гр. Кърджали е основано през 1948 г. Строи обекти на територия на Кърджалийска област, в градовете София, Варна , Бургас, Попово. Обекти в Русия, като подизпълнител на немската фирма “Хохтиф”.

Съветът на директорите се представлява от Изпълнителния директор. Той организира и ръководи дейността на централизиран принцип. Дружеството се състои от управление и три дъщерни дружества с ограничена отговорност. Те се ръководят от управители и са профилирани в дейността си.

Дружеството изпълнява жилищни и промишлени сгради, офиси, инфраструктутно строителство, благоустрояване, изграждане на нови съоръжения – мостове, виадукти, подпорни стени, ремонт, възстановителни и укрепителни работи на съществуващи съоръжения и други. Дружеството притежава собствена материално-техническа база, транспортна техника, тежки строителни машини – багери, булдозери, компресори, бетоновози, Гондола”MAN”, Пресевна инсталация „POWERSCREEN”-Northern Ireland, Бетонов център – “LIEBHERR” , Варово стопанство с хидратна вар, ударно-пробивни машини, ръчни механизирани инструменти и други.

Притежава СЕРТИФИКАТИ - ISO 9001:2008 , ONSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, Сертификат SA 8000:2008, ЕС Сертификат за производствен контрол БДС EN 15050:2007.


Устра-Холдинг” АД притежава ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ОТ 06.01.2006год., ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА-СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ-ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛ, ОТ НАХОДИЩЕ „СУШЕВО”, община МОМЧИЛГРАД, област КЪРДЖАЛИ.

УСТРА - ХОЛДИНГ” АД, Кърджали осъществява основните си дейности по дружества, както следва:


УСТРА – БЕТОН” ООД

Дружеството извършва добив на речна баластра и производство на плътен добавъчен материал(пясък, филц, чакъл ) . Произвежда бетонови, варови и циментови разтвори, търговия с тях. Извършва услуги с автотранспорт и строителна механизация, търговия със строителни материали и продукти. Отдава под наем движимо и недвижимо имущество. Изпитва и измерва строителни материали, изделия и земна основа от строителна лаборатория. Работи със собствена ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ „POWERSCREEN”-Northern Ireland с мощност 100 м3/Час плътен добавъчен материал/ пясък филц, чакъл/, БЕТОНОВ ЦЕНТЪР “LIEBHERR” с мощност 75 м3/час и Варово стопанство с хидратна вар с мощност 20 м3/час , Гондола „MAN” , три багера, две товарачни машини, две бетонпомпи, бетоновози, самосвали, лекотоварни коли, автобуси и микробуси. Разнообразната строителна механизация и автотранспортни средства се поддържат в ремонтните цехове на базата за механизация и автотранспорт. Дружеството осъществява своето производство и извършва услугите по сертифицирана Система за управление на качеството ISO 9001:2008. С оглед отчитане на все по-големите изисквания на пазара за съответствие на предлаганите продукти и услуги и въвеждането на междунарни стандарти за управление на качеството, съществуващите фирмени норми и инструкции са актуализирани и синхронизирани с международния стандарт ISO 9001:2008 и включени във внедрена, документирана и поддържана сертифицирана Система за управление на качеството. Дружеството притежава сертификат за съответствие на всички произвеждани класове бетони, а строителните разтвори, произвежданите пясък, филц и чакъл се придружават от декларация за съответствие на базата на сертифицирана Система за производствен контрол.

Притежава СЕРТИФИКАТИ - ISO 9001:2008 , ONSAS 18001:2007, ISO 14001:2004
 

УСТРА – КОМПЛЕКТ” ООД

Дружеството е с предмет на дейност: Производство и търговия на бетонови, стоманобетонови и стоманени изделия, арматура и арматурни заготовки, детайли и комплектации по проект на клиента. Разполага с цехове за арматурни заготовки, за железарски услуги, оборудвани с необходимия машинен парк. На територията на фирмата има обособени площадки (открити и закрити) за производство на тротоарни плочи; бордюри – пътни и градински; бетонови тръби с римес - машини от ф200 до ф800; бетонни блокчета за рудодобивните предприятия; бетонови и стоманобетонови тръби с диаметри над 1 м; панели по заявка ня клиента; пилоти за укрепителни работи; коминни тела за жилищното строителство и всички изделия посочени от клиента, в съответствие с действащите стандарти и нормативни актове. Дружеството работи със ново технологично оборудване. Произвежданите изделия и детайли се придружават с декларации за съответствие на основание действаща Система за производствен контрол. Притежава сертификат EN ISO 9001:2008 .


УСТРА – МОСТРЕМОНТ” ЕООД

Дружеството е с предмет на дейност: Строителство; проектиране; инвестиционна дейност; Ново строителство и ремонт на мостови съоръжения и други обекти; търговия със строителни и други материали; строителни услуги в страната и чужбина; отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество.

Дейността си, дружеството извършва в собствена материално-технимеска база: транспортна техника, тежки строителни машини – багери, булдозери, компресори, бетоновози, ударно-пробивни машини, ръчни механизирани инструменти и др.

Дружеството се представя на българският пазар с производство на стоманобетонови елементи за мостови съоръжения. Изпълнява инвестиционни проекти за жилищно и промишлено строителство,благоустрояване и инженерна инфраструктура, укрепителни подпорни стени, хидротехнически пътни и мостови съоръжения, съответствуващи на изискванията на клиентите и действащите нормативни актове, гарантирайки отлично качество. Произведените от дружеството продукти и извършваните строително монтажни работи са в съответствие с изискванията на европейския стандарт ISO EN 9001:2008 и система за управление на качеството.

Обекти, които Устра-мостремонт ЕООД е изпълнило са:

І. Път Е-85 Кърджали-Маказа –І-ви етап

  • ССП на км.368+665

  • Мост на км. 374+624

  • ССП на км.375+678

ІІ. Път Е-85 Кърджали-Маказа-ІІ-ри етап

  • Мост на км.345+360

  • Мост на км.355+220

ІІІ.Разширение на ВЕЦ „Студен кладенец

ІV. Нов електролитен цех –ОЦК-гр.Кърджали

Изпълнени са обекти и от Водният сектор и много укрепителни съоръжения.


УСТРА – ТУР” ЕООД

Дружество се занимава с хотелиерска, туроператорска и ресторантьорска дейност. Хотелски комплекс “УСТРА” е разположен в централната част на гр. Кърджали, Уютен, тих и идеално поддържан, той предлага отлични условия за работа, отдих и почивка.

Основно реконструиран, хотелът отговаря на категоризация *** три звезди и предлага пълен туристически продукт. Хотелиерската дейност се осъществява чрез леглови фонд от общо 102 легла, разположени в удобно и комфортно обзаведени апартаменти и стаи с едно и с две легла. На гостите на хотела се предлага “рум-сервис”, интернет услуги, козметичен и фризьорски салон, перални услуги, химическо чистене, гладене. Залата за пресконференции и други конферентни прояви,

семинари, делови срещи и разговори е на разположение на бизнес - клиенти и за конферентен туризъм. В просторното фоайе на хотела са разположени дневен “лоби бар и кафе, които обслужват гости и клиети на хотела. По красива и ефектна вита стълба от фоайето на първи етаж се достига до стилен и елегантен ресторант предлагащ закуска, обяд и вечеря, в който се организират и приеми, работни обяди, официални тържества и делови срещи.

Притежава Удостоверение № PKK-19-7198 - категория ТРИ ЗВЕЗДИ ЗА ХОТЕЛ УСТРА; Удостоверение № PKK-19-7199 - категория ТРИ ЗВЕЗДИ за КЛАСИЧЕСКИ РЕСТОРАНТ УСТРА и Удостоверение № PKK-19-6392 - категория ТРИ ЗВЕЗДИ за ЛОБИ БАР УСТРА.


Отчитайки важността на качеството на строителството и строителните продукти, ръководството на дружеството следи за стриктно спазване на законовите и подзаконови нормативни документи, регламентиращи дейността и вътрешни норми и инструкции на фирмата за осигуряване на контрол на качеството на произвежданата промишлена продукция, изпълняваните видове СМР и строителни услуги.

УСТРА - ХОЛДИНГ” АД, Кърджали е член на Българска строителна камара . Притежава необходимите лицензии за извършване на всички видове строителни услуги. Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя и притежава следните удостоверения за строежи:

1.Първа група – строежи от първа до пета категория

2. Втора група – строежи от втора до четвърта категория

3. Трета група - строежи от втора и трета категория

4. Четвърта група – строежи от първа до трета категория

5. Пета група – отделни видове СМР


През годините дружеството е построило стотици жилищни сгради с около 10 000 апартамента с инфраструктурата на квартали в градовете Ростов на Дон - Русия, София, Кърджали, Ардино, Момчилград, Джебел, Крумовград, Ивайловград . Освен жилищните блокове са изпълнени водопроводна мрежа, канализация, подпорни стени, вертикална планировка и благоустрояване, зони за отдих, квартални улици и паркинги. Общественото строителство в гр. Кърджали и общинските центрове е изпълнено изцяло от “УСТРА - ХОЛДИНГ” АД, като по-значими обекти са: Поща, Профсъюзен дом, Поликлиника, Окръжна болница, театър “Д. Димов”, сградата на Общинската администрация, хотелите “Арпезос” и “Устра” в Кърджали. Дело на дружеството са и 24-класни училища в гр. Кърджали, гр. Джебел, с. Кирково и с. Подкова, Читалище в Момчилград, Климатична гимназия в Ардино, общежития, детски градини и много други обществени сгради. Всички големи промишлени предприятия в града и областта, като АД “Пневматика”, Кърджали с поделенията му в Джебел, Кирково и Комунига, “Арда-инструмент” АД, “Бистрец” АД, АД “МонеК-юг”, Кърджали, Винарска изба и ЗКД в Ивайловград и много други, са изградени от дружеството.


Устра-Холдинг разполага със ново техническо оборудване за осигуряване на качествено изпълнение на СМР на обектите, а именно:Багер HYUNDAI, Товарачна машина HYUNDAI, Бетонпомпа SCKWING – 2 бр., бетоновоз “Ман” – 6 бр., Бетоновоз „Мерцедес” – 1 бр, самосвали „Ивеко, Ман, Пресевна инсталация POWERSCREEN” - Northern Ireland с мощност 100 м3/Час , Бетонов център “LIEBHERR”, Гондола „MAN”, Багер Каматцу, компресор „ATLAS COPCO окомплектован с картачи, Багер товарач с хидравличен чук -1,25 т – 1бр,, Кулокран „Painer” – 5 t. ,Челен товарач – 3м3 – 2 бр., Пневматична трамбовка , Пердашка за шлайфан бетон, Машина за шлайфане и полиране настилки,.Вибромастар,Ел. ръчен циркуляр .Къртач ТЕ 905 ”Хилти , Къртачи “Хилти”, Ръчни бормашини, Ъглошлайфи, Фасадно скеле /комплект/, Ел. подемник /асансьорна вдигачка/, и всички други необходими технически инструменти и средства за строителството.

Устра-Холдинг” АД разполага с 15 000 м2 покрити складови площи.

  

 
Име на фирма:
Устра ХолдингАД
Държава:
България
Град:
Кърджали
Пощенски код :
6600
Телефон 2 :
0361/6-52-36
Мобилен 1:
0888 910 332
Ел. поща 1 :
ustra@abv.bg
Лице за контакти:
Валери Хаджийски
Област:
Кърджали
Адрес:
ул."Сан Стефано"№22
Телефон 1:
0361/6-52-30
Факс:
0361/6-52-36
 
   
  Галерия Снимки
   
 
Начало / За нас / Контакти
Условия и Абонамент / Условия за реклама / Условия за ползване