Информация за Фирмата Видяна: 4994
   Информация за Контакти

„ИЛИТ” ЕООД е регистрирана в Смолянския окръжен съд на 28. 03.2002 год. с протокол № 43/11. 04. 2008 год. Вписана е в Централния професионален регистър на строителя в Първа група строежи от трета до пета категория и Втора група строежи от трета до четвърта категория. "ИЛИТ" ЕООД изпълнява строежи от Високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоражения и строежи от транспортната инфраструктура. Извършва също строителни ремонти и саниране на сгради.

  • Управител на фирмата е Любка Тодорова,
  • Ръководител на групата строителни обекти Иван Григоров,
  • Одитор по качеството инженер Дичо Хасъмов.

Строителните специалисти са с дългогодишен опит и работата им е в крак със съвременните технологии и материали.
„ИЛИТ” ЕООД е дългогодишен изпълнител на „Петрол” АД София, има завършени много обекти инвестирани от община Чепеларе, Дългогодишен партньор на Държавно лесничейство Чепеларе. Над 100 са частните инвеститори доверили се на професионализма, качеството и сръчното изпълнение на задачите от страна на „ИЛИТ”ЕООД гр. Чепеларе.

Фирмата е в процес на окончателно сертифициране по
ISO 9001:2000 и по OHSAS 1800:2007

Уважаеми клиенти и партньори, Уважаеми служители на „ИЛИТ” ЕООД – гр. Чепеларе,
От началото на нашата дейност до настоящия момент изминаха години, които ние използвахме ефикасно, за да се утвърдим като водещо дружество, предоставящо строителни продукти и стоителни услуги в Република България от обхвата, за който кандидатстваме за сертификация.
Успешното развитие на дружеството и добрия прием на предлаганите от него продукти и услуги в страната, са резултат  постигнати чрез прилагане на съвременни методи за управление, в т.ч. и на ефикасна ИСУС.
В насточщия момент, ръководството си поставя за цел да се сертифицираме за съответствие на разработената и внедрена от дружеството ИСУС по използваните модели на два международни стандарта: ISO 9001:2000 и OHSAS 18001:2007, което е още едно доказателство за нашата съпричастност към Европейските и Световни тенденции в това отношение и на желанието ни да се утвърдим като съвременно дружество:

  • Предоставящо висококачествени продукти и строителни услуги, на нашия, а при възможност и на външните пазари;
  • Което ще осъществява дейноста си при условия, гарантиращи ЗБУТ;
  • Гарантира здравеопазването на целия работещ персонал на дружеството.

 

 
Име на фирма:
"ИЛИТ"ЕООД
Държава:
България
Град:
Чепеларе
Мобилен 1:
0887 967 584
Ел. поща 1 :
ilitltd@hotmail.bg
Уеб адрес 1:
www.ilitbg.com
Лице за контакти:
Любка Тодорова
Област:
Смолян
Адрес:
ул."Мурджовска"№1а,ет.5
Телефон 1:
03051/35 88
Факс:
03051/35 88
Мобилен 2 :
0887 232 366
 
   
  Галерия Снимки
   
 
Начало / За нас / Контакти
Условия и Абонамент / Условия за реклама / Условия за ползване